INFORMACJA DOTYCZĄCA NAUKI UCZNIÓW PO FERIACH ZIMOWYCH

 

Od 18 stycznia 2021 roku nauka w szkole (zajęcia indywidualne) odbywać się będzie w systemie hybrydowym z podziałem na dwie grupy, tzn. I grupa – tydzień stacjonarnie, II grupa- tydzień zdalnie.

Powyższe nie dotyczy zajęć klas teorii, zespołów i chóru, gdzie nauka odbywać się będzie tylko zdalnie.

Grupa I:

klasy: M. Żelazko, L. Orłowski, A. Gasin, K. Jaruszewski, M. Sikorska,

G. Sikorski, G. Jabłoński, A. Erdmann, M. Chiliński

Grupa II:

klasy: A. Haber, I. Urbańska, L. Jaworska, M. Kuzimski, M. Cielińska,

J. Ronczkowski, I. Jasińska, D. Wezner, J. Powideł

Zajęcia stacjonarne od 18 stycznia br. rozpoczyna grupa I, grupa II- zajęcia zdalne itd.

..........................................................................................................................................

Regulamin

realizacji zajęć i innych zadań związanych ze zdalnym nauczaniem

w PSM I stopnia im. G.G. Gorczyckiego

w Chełmnie

.........................................................................................................................

W związku z obecną sytuacją

proszę o korzystanie z materiałów w ramach edukacji na odległość

(nauczanie zdalne - ogłoszenia)

oraz obserwowanie ogłoszeń dla uczniów.

.........................................................................................................................

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online