W związku z obecną sytuacją

proszę o korzystanie z materiałów w ramach edukacji na odległość

(nauczanie zdalne - ogłoszenia)

oraz obserwowanie ogłoszeń dla uczniów.

.........................................................................................................................

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online