Na podstawie nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od dnia 31 stycznia 2022 roku do 27 lutego 2022 roku uczniowie szkoły przechodzą na nauczanie zdalne. Wobec powyższego zajęcia będą realizowane wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor PSM

Mieczysław Żelazko

Załączam link do komunikatu na stronie CEA:

https://www.gov.pl/web/cea/komunikat-w-sprawie-nauki-zdalnej-w-okresie-27-stycznia-27-lutego-2022

...................................................................................................

ARIOSO - Aplikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (kształcenie słuchu)

...................................................................................................