PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH - PSM I ST. W CHEŁMNIE

rok szkolny 2019/2020

 

C Y K L    S Z E Ś C I O L E T N I

Klasa

Przedmiot

Dni tygodnia

Godziny

Nauczyciel

Sala

 

I

 

rytmika i kształcenie słuchu

poniedziałek

wtorek

czwartek

czwartek

14.00 – 15.35(A)

16.30 – 17.15(B)

14.00 – 14.45(A)

16.30 – 17.15(B)

 

K. Więckowska

 

 

0-4

 

II

 

kształcenie słuchu, rytmika i zespół wokalny

poniedziałek

wtorek

czwartek

piątek

15.40 – 17.15(A)

17.50 – 19.25(B)

17.20 – 18.55(A)

14.50 – 16.25(B)

 

K. Więckowska

 

 

0-4

 

III

 

kształcenie słuchu, rytmika i zespół rytmiczny

poniedziałek

wtorek

czwartek

piątek

17.20 – 18.55(A)

14.30 – 16.05(B)

14.50 – 16.25(B)

16.30 – 18.05(A)

 

K. Więckowska

 

0-4

 

 

IV

kształcenie słuchu (A)

audycje muzyczne (A)

kształcenie słuchu (B)

kształcenie słuchu (A)

kształcenie słuchu (B)

audycje muzyczne (B)

wtorek

wtorek

wtorek

piątek

piątek

piątek

15.05 - 15.50

15.55 - 16 40

14.15 - 15.00

16.00 - 16.45

14.00 - 14.45

14.50 - 15.35

 

 

M. Ronek-Koślińska

 

 

I-4

 

V

kształcenie słuchu

audycje muzyczne

kształcenie słuchu

wtorek

wtorek

piątek

17.35 - 18.20

18.25 - 19.10

16.50 - 17.35

 

M. Ronek-Koślińska

 

I-4

 

VI

kształcenie słuchu

kształcenie słuchu

audycje muzyczne

wtorek

wtorek

piątek

16.45 - 17.30

17.40 - 18.25

18.30 - 19.15

 

M. Ronek-Koślińska

 

I-4

 

C Y K L    C Z T E R O L E T N I

Klasa

Przedmiot

Dni tygodnia

Godziny

Nauczyciel

Sala

I

 

kształcenie słuchu

kształcenie słuchu

wtorek

czwartek

15.35 - 16.20

14.50 - 15.35

G. Łazicka

II-9

 

 

II

kształcenie słuchu (A)

audycje muzyczne (A)

kształcenie słuchu (B)

audycje muzyczne (B)

kształcenie słuchu (A)

kształcenie słuchu (B)

wtorek

wtorek

wtorek

wtorek

czwartek

czwartek

14.00 - 14.45

14.45 - 15.30

17.15 - 18.00

18.00 - 18.45

14.00 - 14.45

17.15 - 18.00

 

 

G. Łazicka

 

 

II-9

 

III

kształcenie słuchu

audycje muzyczne

kształcenie słuchu

wtorek

czwartek

czwartek

16.25 - 17.10

15.40 - 16.25

16.25 - 17.10

 

G. Łazicka

 

II-9

 

IV

kształcenie słuchu

kształcenie słuchu

audycje muzyczne

wtorek

czwartek

czwartek

18.50 - 19.35

18.05 - 18.50

18.50 - 19.35

 

G. Łazicka

 

II-9

 

CHÓR – środa, godz.:

- zespół wokalny

- głos I

- głos II i III

- wspólna próba wszystkich głosów.

dotyczy klas: IV, V i VI cyklu sześcioletniego oraz II, III i IV cyklu czteroletniego